موسوی
سیاسی2017-02-24

آیا موسوی و کروبی بزودی آزاد می‌شوند؟

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی می‌گوید آیت الله خامنه‌ای نمی‌تواند خواسته مردم را نادیده بگیرد و باید فورا به حصر پایان دهد.

سیاسی2017-01-21

دایی خامنه ای به رهبر: موسوی و کروبی را آزاد کنید

حسین میردامادی، دایی آیت الله خامنه ای در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای گفته تا دیر نشده همه زندانیان سیاسی از جمله موسوی و کروبی را آزاد کنید. متن کامل نامه در این گزارش آمده است.