قانون حمایت از خانواده
اجتماعی2017-01-23

معاون سازمان برنامه و بودجه: زنان مجلس نهم بیشترین صدمه را به جامعه زنان زدند

زهرا اربابی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به قانون خانواده و موضوعاتی همچون چند همسری و ازدواج دختران در سنین پایین می‌گوید، زنان مجلس نهم بیشترین صدمه را .به جامعه زنان زدند