فاجعه پلاسکو: چه کسی مقصر است
اجتماعی2017-01-21

فاجعه پلاسکو: چه کسی مقصر است؟

بسیاری شهردار تهران را مسئول فاجعه پلاسکو معرفی می‌کنند و برخی تقصیر را به گردن بنیاد مستعضفان صاحب ساختمان پلاسکو می‌اندازند. چه کسی مسوول فاجعه پلاسکو است؟