سم
سیاسی2017-01-26

خزعلی: خانواده رفسنجانی از قتل وی مطلع است

مهدی خزعلی می‌گوید خانواده هاشمی رفسنجانی از قتل وی مطلع هستند ولی از ترس سکوت کرده است..