سردار
اجتماعی2017-01-23

نمونه‌هایی از مدیریت جهادی سردار گازانبری، قالیباف

سردار قالیباف، شهردار تهران اگر نتوانست از فاجعه پلاسکو جلوگیری کند، اما در مقاطع دیگر قابلیت‌های خود را به نمایش گذاشته است، از جمله در ضرب و شتم دستفروشان و نان آوران خانواده‌های مستمند.