زلاتان ابراهیموویچ
ورزشی2017-01-23

گفتگو بامردی که زلاتان تکواندو ایران لقب گرفته

گفتگو با سجاد مردانی قهرمان تکواندوی جهان و مردی که زلاتان ابراهیموویچ تکواندوی ایران لقب گرفته است. مردانی در این گفتگو از تکواندو و مدلینگ می‌گوید.