خشت خام
سیاسی2017-01-23

تاجزاده: آیت الله جنتی فرد بسیار خطرناکی است

مصطفی تاجزاده، معاون سابق وزیر کشور می‌گوید آیت الله جنتی فرد بسیار خطرناکی برای کشور محسوب می شود و نباید شورای نگهبان تحت کنترل او باشد.

سیاسی2017-01-22

تاج زاده: مصطفی خمینی، شریعتی، تختی، صمد بهرنگی و آل احمد را ساواک نکشت

مصطفی تاج زاده، معاون سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید هیچ سند و مدرکی مبنی بر قتل مصطفی خمینی، شریعتی، تختی، صمد بهرنگی و جلال آل احمد توسط حکومت پهلوی وجود ندارد. پرویز ثابتی، معاون امنیتی ساواک نیز اتهام قتل این افراد توسط ساواک را رد کرده بود.