راه حل کمدین ایرانی برای حل مشکل ورود ایرانیان به آمریکا - SARANEH.com
حسن ریوندی
سرگرمی2017-01-29

راه حل کمدین ایرانی برای حل مشکل ورود ایرانیان به آمریکا

حسن ریوندی، کمدین ایرانی به مشکل ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا با یک کلیپ طنز واکنش نشان داده است.

سرگرمی2017-01-24

طنز زیبای سلفی از حسن ریوندی

حسن ریوندی، کمدین کلیپ بسیار جالب و خنده‌داری را درباره سلفی گرفتن ایرانیان منتشر کرده است.