تاج زاده: مصطفی خمینی، شریعتی، تختی، صمد بهرنگی و آل احمد را ساواک نکشت
سیاسی2017-01-22

تاج زاده: مصطفی خمینی، شریعتی، تختی، صمد بهرنگی و آل احمد را ساواک نکشت

مصطفی تاج زاده، معاون سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید هیچ سند و مدرکی مبنی بر قتل مصطفی خمینی، شریعتی، تختی، صمد بهرنگی و جلال آل احمد توسط حکومت پهلوی وجود ندارد. پرویز ثابتی، معاون امنیتی ساواک نیز اتهام قتل این افراد توسط ساواک را رد کرده بود.