تاجزاده
سیاسی2017-01-23

تاجزاده: آیت الله جنتی فرد بسیار خطرناکی است

مصطفی تاجزاده، معاون سابق وزیر کشور می‌گوید آیت الله جنتی فرد بسیار خطرناکی برای کشور محسوب می شود و نباید شورای نگهبان تحت کنترل او باشد.