آوار
اجتماعی2017-01-22

آیا کسی زیر آوار پلاسکو زنده است؟

اطلاعات ضد و نقیضی درباره زنده بودن افرادی در زیر آوار پلاسکو منتشر شده است. برخی از آتش نشانان می گویند افرادی هنوز زنده هستند و با ما تماس گرفته اند ولی دیگران این مطلب را تکذیب می کنند.